UR Play Quiz

QUIZ

Ord och begrepp - Nena

Testa dig själv! Vad kan du om orden och uttrycken i filmen?