UR Play Quiz

QUIZ

Ord och begrepp - Betta

Testa dig själv! Vad kan du om orden och uttrycken i filmen?