series

Plugga historia

Om historiska händelser och skeenden för dig på högstadiet.

• Grundskola 7-9

• Historia, Nya tiden - Europa och världen

Programbild

Kolonialismen

Finns även som Syntolkat

Om programmet

Christofer Columbus resa till Amerika 1492 blev starten för europeiska länders brutala erövring av stora delar av världen. I jakten på guld och rikedomar utplånades hela folkgrupper medan andra förslavades. Varför kunde Europa bli så dominerande? Och hur har kolonialismen påverkat världen, då och idag?

Ämnesord:
1500-talet, Columbus, Christofer, 1451-1506, Europa, Historia, Imperialism, Kolonier, Kolonisation, Nya tiden, Politik, Samhällsvetenskap, Slavhandel, Statskunskap, Tidigmodern tid, Upptäcktsresor
Produktionsår
2023
Tillgänglig till
30 juni 2027
Talat språk
Svenska
Undertexter
Svenska
Programledare
Andreas Marklund

Pedagogiskt syfte

Serien är kopplad till ämnet historia på högstadiet och fungerar som såväl introduktion som sammanfattning av olika kursmoment. Syftet är att komplettera undervisningssituationen med bilder, sammanhang och konkreta exempel.

Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Skolämne:
Historia, Nya tiden - Europa och världen

Kompletterande program

Liknande program