UR Play Quiz

QUIZ

Ord och begrepp - Lakana

Testa dig själv! Vad kan du om orden och uttrycken i filmen?