Seriebild

LärarhandledningJiähtanassan heägga

Berättelsen Jättens liv skrevs ner på umesamiska av Jozsef Budenz i Budapest 1873 och firar därmed 150-årsjubileum 2023. Enligt Budenz var det fyra samer – tre män och en kvinna – från Malå socken i norra Sverige som dök upp i Budapest och berättade sagan som Budenz sedan skrev ned.

Syfte och målgrupp

Syftet är att eleverna ska få möjlighet att ta del av det samiska språket och kulturen genom en gammal berättelse. Med hjälp av berättelsen kan eleverna stärka sitt samiska språk. Målet är att eleverna, med utgångspunkt i berättelsen, ska få träna sin kommunikativa förmåga och sin förståelse av språket.

Primär målgrupp är elever i årskurs 1–3 men serien passar också elever i årskurs 4–6.

Ur Lgr22 Centralt innehåll åk 1-3

Svenska

 • Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter såsom sagor och myter.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala me­dier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Religion

 • Berättelser i antik och nordisk mytologi samt i samisk religion.

Samiska som förstaspråk

 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av sagor och sägner.
 • Texter med anknytning till samiska traditioner, företeelser och kulturella uttrycksformer.

Om handledningen

Handledningen till berättelsen Jättens liv är tänkt att användas i språkundervisningen i samiska. Lärarhandledningen bygger på berättelsen och bilder som kopplar till de olika delarna av den.

Berättelsen Jättens liv är uppdelad i delar för att på ett pedagogiskt sätt kunna arbeta med en del i taget av lagom omfattning vad gäller innehåll och antal ord och begrepp.

Det finns också ett arbetsblad med flera övningar kopplade till berättelsen och glosor som finns i den. Du väljer själv hur du vill arbeta med bilderna som finns i arbetsbladet. Ett sätt att använda bilderna är att utgå från dessa när eleverna ska återberätta det de sett.

Struktur och upplägg

Lärarhandledningen utgår från tydliga strategier att arbeta kring innehåll, och förståelse, före och efter programmen. Delar av lärarhandledningen bygger också på att ni använder arbetsbladet till programmet.

Arbeta med programmet

Före visningen av ett avsnitt:

Förbered eleverna genom att arbeta med ord och begrepp som är centrala för denna del av berättelsen.

Efter visningen av ett avsnitt:

Använd arbetsbladet och återberätta den del ni har lyssnat på.

Begrepp

Använd orden i begreppslistan till olika övningar, till exempel bingo, loppor eller flash cards.

1.    Fundera tillsammans över i vilket sammanhang som orden används.

2.    Återberätta avsnittet med hjälp av bilder och de utvalda orden.

3.    Använd orden i uppgiften som finns kopplad till avsnittet.

Första delen

En äldre man var i krig mot en jätte som ville ta hans fru. Efter sju år förlorade mannen med sitt liv mot jätten. Men mannen hade en son som försökte hämnas sin far. Det gick inte så bra. Då övertalade sonen sin mamma att fråga jätten var hans liv fanns. Jätten försa sig och sa att hans liv fanns på en ö, på andra sidan det brinnande havet.

Begreppslista

 • mormor, farmor, äldre kvinna, gumma, hustru
 • jätte
 • man, karl
 • äkta man, gammal man, gubbe
 • att söka, leta
 • son, pojke
 • att fråga
 • mamma
 • pappa
 • liv

Frågor

Gå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

 1. Vilka ord är nya?
 2. Vad betyder orden? Försöka att gissa dig till betydelsen.

Arbeta vidare

 • Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.
 • Hitta synonymer till orden.
 • Arbeta med orden och bilderna i arbetsbladet.

Andra delen

På ön bakom det brinnande havet fanns det en tunna. I tunnan fanns det ett får och i fåret fanns det en höna. I hönan fanns det ett ägg och i ägget fanns jättens liv.

Begreppslista

 • hav
 • ö, holme
 • tunna
 • bakom
 • brinnande hav
 • får
 • höna
 • ägg

Frågor

Gå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

 1. Vilka ord är nya?
 2. Vad betyder orden? Försöka att gissa dig till betydelsen.

Arbeta vidare

 • Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.
 • Hitta synonymer till orden.
 • Arbeta med orden och bilderna i arbetsbladet.

Tredje delen

Då sa sonen att han var tvungen att hitta tjänare till sin resa genom det brinnande havet. Han anställde en björn, en varg, en hök och en storlom.

Begreppslista

 • anställa, leja
 • tjänare
 • brinnande hav
 • genom, igenom
 • björn
 • varg
 • hök
 • storlom

Frågor

Gå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

 1. Vilka ord är nya?
 2. Vad betyder orden? Försöka att gissa dig till betydelsen.

Arbeta vidare

 • Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.
 • Hitta synonymer till orden.
 • Arbeta med orden och bilderna i arbetsbladet.

Fjärde delen

Han satte sig i båten under en järnfilt tillsammans med höken och storlommen för att de inte skulle bli brända. Björnen och vargen fick ro genom elden. Det är därför som björnen har fått brun och svart päls och vargen har fått vita, bruna och svarta fläckar i pälsen, eftersom de rodde genom det brinnande havet.

Begreppslista

 • båt
 • tältkåta
 • tältduk
 • ro
 • gå, färdas, fara
 • vit
 • brun
 • svart
 • fläck

Frågor

Gå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

 1. Vilka ord är nya?
 2. Vad betyder orden? Försöka att gissa dig till betydelsen.

Arbeta vidare

 • Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.
 • Hitta synonymer till orden.
 • Arbeta med orden och bilderna i arbetsbladet.

Femte delen

När de kom fram till ön där jättens liv fanns så gick de upp till en tunna. Björnen slog bort tunnans lock med sin ram och ut kom ett får. Vargen sprang efter fåret och rev det. Ur fåret kom en höna. Höken flög efter hönan och rev den. I hönan var det ett ägg. Ägget föll i vattnet och sjönk till havsbotten.

Begreppslista

 • riva, hastigt dela, riva i stycken
 • flyga upp
 • höna
 • hök
 • gripa tag i, ta i
 • sjunka
 • ägg
 • vatten

Frågor

Gå igenom de utvalda orden frå​n avsnittet med hjälp av följande punkter:

 1. Vilka ord är nya?
 2. Vad betyder orden? Försöka att gissa dig till betydelsen.

Arbeta vidare

 • Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.
 • Hitta synonymer till orden.
 • Arbeta med orden och bilderna i arbetsbladet.

Sjätte delen

Då dök storlommen efter ägget. Första gången hittade den ingenting. Andra gången hittade den ingenting, trots att den hade varit i längre än första gången. Tredje gången dök den ännu längre än andra gången och hittade till slut ägget på havsbotten.

Begreppslista

 • storlom
 • dyka
 • första
 • första gången
 • andetag, andhämtning
 • andra
 • andra gången
 • finna, hitta
 • tredje
 • tredje gången
 • havsbotten, havets botten

Frågor

Gå igenom de utvalda orden frå​n avsnittet med hjälp av följande punkter:

 1. Vilka ord är nya?
 2. Vad betyder orden? Försöka att gissa dig till betydelsen.

Arbeta vidare

 • Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.
 • Hitta synonymer till orden.
 • Arbeta med orden och bilderna i arbetsbladet.

Sjunde delen

Storlommen tog ägget till pojken, som snabbt tände upp en eld. Han la sedan ägget med jättens liv inuti på den brinnande elden. Sedan for de hem till hans mor. Hon blev så glad och tackade sin son för att han hade förstört jättens liv. Medan de pratade med varandra så var det fortfarande lite liv kvar i jätten. Han sa:

”Äsch att jag skulle berätta för den där gamla, elaka tanten om mitt liv.”

Och så slukade jätten glöd och aska in i sig och det brann i jättens munhåla och han kvävdes. Det som kunde brinna av hans kropp togs av elden och så släcktes elden.

Så tog hans liv slut – med en eld!

Begreppslista

 • son, pojke
 • mun
 • eld
 • se
 • glöd
 • aska
 • kvävas
 • glädje
 • bli glad
 • vinna
 • vunnit
 • gom
 • liv
 • sluka (som en gädda)
 • gädda

Frågor

Gå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

 1. Vilka ord är nya?
 2. Vad betyder orden? Försöka att gissa dig till betydelsen.

Arbeta vidare

 • Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.
 • Hitta synonymer till orden.
 • Arbeta med orden och bilderna i arbetsbladet.

Återberätta händelsen med hjälp av ord och bild

Ta hjälp av stöttande meningar hämtade från berättelsen.

Vik en loppa

Gör "loppor" med antingen orden från delarna av sagan eller ur begreppslistan som finns i arbetsbladet. Dela ut ett papper till varje elev. Låt eleverna vika sina loppor, skriva in ord och sedan träna på orden i par.