UR Play Quiz

QUIZ

Newsreel, 4 maj

Detta är ett quiz till Newsreel. Frågor och diskussionsfrågor finns också i ett arbetsblad till avsnittet.