UR Play Quiz

QUIZ

Newsreel Easy, 20 april

Detta är ett quiz till Newsreel Easy. Frågor och diskussionsfrågor finns också i ett arbetsblad till avsnittet.