Till huvudinnehåll
seriesimage

Samtal med

Samtal med experter, forskare och professorer. Programmen är tänkta att användas i utbildning som fördjupning, illustration och diskussionsunderlag.

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Vem sa att matte är svårt?

Att dela upp tal i mindre tal och förstå hur man kan sätta samman dem på olika sätt är nödvändig kunskap för att man sen ska kunna klara av mer abstrakt matematik. För att eleverna ska få en stabil grund att stå på och begripa vad de gör krävs att vi använder fler och andra inlärningsmetoder i skolan än vad vi gör idag, anser f.d. universitetslektorn i matematikdidaktik Wiggo Kilborn. Om man dessutom skilde den mer avancerade matematiken, som krävs för högre studier, från en mer samhällsinriktad matematik, skulle med största sannolikhet fler elever lämna skolan med godkända betyg.