Till huvudinnehåll
seriesimage

Dr John

Hur kan man som lärare fånga sina elevers uppmärksamhet? Och hur ska man få dem att faktiskt vara engagerade och vilja lära sig saker? Dr John, författare och fil.dr i pedagogik, ger råd och tips till lärare om hur de kan utveckla sin profession och sitt ledarskap och hitta alternativa undervisningsmetoder. Vi har filmat lärare i aktion i klassrummet. Utifrån filmen diskuterar sedan Dr John och läraren vad som fungerar bra och mindre bra, och Dr John kommer med konkreta tips. I varje avsnitt träffar vi två lärare, och i publiken sitter lärarstudenter som ställer frågor och diskuterar.

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Spelregler och kroppsspråk

Dr John diskuterar spelregler för lektioner med gymnastikläraren Ulrika Jansson. Det handlar bland annat om metoder för att avbryta och samla, och knep för att få elevernas uppmärksamhet. Lärare brukar vara bra på att använda ord - men hur duktiga är de på att använda kroppen? Dr John talar om ickeverbal kommunikation med engelskläraren Fredrik Kristensson. Dessutom tar Dr John upp begreppet "lektionens första magiska fyra minuter" och svarar på lärarstudenters frågor.