Om ett
Om två, hälften och dubbelt
Om tre
Om fyra
Om fem
Om cirkel och klot
Om triangel, pyramid och volym
Om kub och kvadrat
Om tusen och många
Om tio