seriesimage

Bildningsbyrån - historia

1800-talet kan ibland kännas väldigt avlägset, utvecklingen har gått så snabbt de senaste tvåhundra åren att det är lätt att tro att allt var väldigt annorlunda då. Men mycket av det som vi idag ser som självklart har sina rötter i det förrförra seklet och det som hände då påverkar oss fortfarande idag. Vi besöker platser och tittar på föremål från ett århundrade då det gamla samhället började ge vika för det moderna. Vi blickar bakåt för att minnas, men också för att förstå den tid vi lever i och för att finna inspiration till vad vi kan göra för att påverka får framtid.