Till huvudinnehåll
seriesimage

I en klass för sig

Vi följer Sofie, Sussanne och Daniel - tre ungdomar som går i gymnasiesärskola. De berättar om sina liv och hur det är att gå i särskola. De ger också tips på hur man kan lösa besvärliga situationer som kan uppstå när man inte alltid beter sig precis som alla andra. Hur fungerar det till exempel med relationer, förälskelse, kompisar, föräldrar och syskon? I varje program läser dessutom Ahmed Omar poesi ur sin diktbok.

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Ovanlig vanlig

Vi följer Sofie, Sussanne och Daniel - tre ungdomar som går i gymnasiesärskola. De pratar om vilka reaktioner de brukar mötas av när de berättar vilken skola de går i och hur de hanterar olika situationer där de känner sig annorlunda. Sussanne visar runt på sin skola som är en integrerad särskola där det ibland uppstår konflikter i möten med elever från övriga skolan. Sofie berättar hur hon reagerade när hon fick veta att hon skulle börja i särskolan och varför hon känner sig mer bekväm tillsammans med sina klasskompisar, jämfört med kompisar som inte går på särskola. Dessutom läser Ahmed Omar poesi ur sin diktbok.