Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - KI 200 år: Populärvetenskapliga föreläsningar

Karolinska Institutet firar 200 år. Under hela jubileumsåret ges populärvetenskapliga föreläsningar med forskare från KI som tar upp ämnen som de stora folksjukdomarna, barns och ungas hälsoproblem samt vikten av motion och en sund livsstil.

Programbild

Det är jag som har ont - om smärta och smärtreglering

Smärta är ett stort problem för många människor Och dessutom ett problem som ofta behandlas illa av sjukvården. Professor Martin Ingvar från Karolinska institutet resonerar kring begreppet smärta på temat smärtan och jaget. Bland annat pekar han på hur och varför smärta kan upplevas olika i olika sammanhang och vilka mekanismer som kan göra att den upplevda smärtan kan minska - eller öka.