Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Att upptäcka nya världar

Seminarium om scenkonst i skolan. Att se en föreställning kan vara en fantastisk upplevelse och bli en livslång förälskelse. Men för en lärare kan en scenkonstföreställning med klassen också vara en upplevelse med blandade känslor. Hur förhåller sig barnen till det de upplevt? Vad gör man om man inte "förstår" föreställningen? Och hur ska man följa upp besöket efteråt?

Programbild

Leken som rum för livet

En föreläsning om barn, lek och livets stora frågor. "Barns lek fungerar som ett rum där de bearbetar det vi vuxna kan vara rädda att tala med dem om - som ursprung, födelse, skuld, ondska, lidande och död. Ett nödvändigt och livsviktigt rum, där de med sin fantasi och kreativitet bearbetar det svåra i livet." Föreläsning av Lars Björklund som i många år har arbetat som sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Numera är han präst och själavårdare på Sigtunastiftelsen.