seriesimage

UR Samtiden - Att upptäcka nya världar

Seminarium om scenkonst i skolan. Att se en föreställning kan vara en fantastisk upplevelse och bli en livslång förälskelse. Men för en lärare kan en scenkonstföreställning med klassen också vara en upplevelse med blandade känslor. Hur förhåller sig barnen till det de upplevt? Vad gör man om man inte "förstår" föreställningen? Och hur ska man följa upp besöket efteråt?