seriesimage

UR Samtiden - Sexuella övergrepp mot barn

Seminariet riktar sig lika mycket till drabbade och anhöriga som till personer som i sin yrkesroll möter personer som har drabbats av sexuella övergrepp. Inspelat den 14 september 2010 Dalheimershus i Göteborg. Arrangör: Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn/Göteborg, ATSUB.