seriesimage

UR Samtiden - Sexuella övergrepp mot barn

Seminariet riktar sig lika mycket till drabbade och anhöriga som till personer som i sin yrkesroll möter personer som har drabbats av sexuella övergrepp. Två poliser står på scenen och berättar om sitt arbete. Barnporrutredaren Björn Sellström från polisens IT-enhet talar om hur polisens arbetar för att identifiera barn, ofta med förhoppningen att kuna stoppa en serie pågående övergrepp. Birgitta Engberg undervisar på Polishögskolan i nya metoder att förhöra barn. Åsa Kastbom är läkare och arbetar på barn- och ungdomspsykiatrin i Linköping. Hon talar om ett barns normala sexialitet, för att sedan med utgångspunkt i det kunna käna igen tecknen hos barn som har råkat illa ut. Vi möter också Daniela Nilervik. När hon var 16 år utsattes hon för sexuella övergrepp. Hon berättar om sina egna reaktioner inför det som skedde, och sedan hur hon togs emot av vuxenvärlden när hon - med hjälp av en kompis - till slut klarade av att bryta tystnaden. Hon talar om hur tillliten till föräldrarna vacklade. Hur hon upplevde att skolan svek. Och hur hon upplevde ett starkt stöd från polisens utredare. Moderator är Frida Lundh. Arrangör är Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn/Göteborg, ATSUB. Seminariet är inspelat i Dalheimershus i Göteborg i september 2010.