Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Barnen och samhället

Hur kan utsatta barns problem se ut och vad kan samhället och ideella organisationer göra för att hjälpa, stötta och förebygga? Det borde vara självklart att alla barn i Sverige får en bra uppväxt, men i varje årskull är det 10 000 barn som av någon anledning hamnar utanför. Barn som inte får tillräcklig trygghet vare sig hemma eller i skolan. Rikskonferens i Stockholm 18 oktober 2010. Arrangör: Samba - en samarbetsorganisation för barnen. Moderator: Cecilia Modig.

Programbild

Maskrosbarn - att växa upp i en dysfunktionell familj

Therese Eriksson växte upp med en gravt alkoholiserad, och senare psykiskt sjuk, mamma. Förhållandena i hemmet hölls hemliga för omgivningen och Therese fick sköta det praktiska. Det var också hon som ringde efter ambulans när mamman blev för sjuk. När Therese flyttade hemifrån tog hon initiativet till Maskrosbarn - ett nätverk för barn och unga med problem. Maskrosbarn vill vara ett bollplank och stöd för ungdomar och göra dessa unga till just maskrosbarn - barn som växer och utvecklas trots dålig jordmån. Arrangör: Samba - en samarbetsorganisation för barnen.