Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Hunden i tv

Så kallade gör-om-mig-program i tv har blivit vanligare de senaste åren. Och inte bara människor utan även hundar ska läras att bli bättre individer. Medan en del mottar de här programmen med stor glädje är andra kritiska. Vid Hundutbildningsgruppens konferens diskuteras hunden i tv i olika perspektiv. Arrangör: Hundutbildningsgruppen.

Programbild

Så säger vetenskapen om hundproblem

Linda Atmer, biolog, talar om en vetenskaplig studie som visar människor med olika nivå av erfarenhet av hundar som fick uttala sig om vad de såg i bilder på hundar. Faktum är att den inte visade någon skillnad i vad man såg beroende på erfarenhet. Det är vetenskapligt belagt att hundägare som lydnadstränar sina hundar har mindre problem med olydnad med mera. Det har också visat sig i flertalet studier att straffbaserad hundträning länkas samman med ökade aggressioner. Man kan identifiera hundägarproblem men det är troligtvis inte bara de faktorerna som avgör. Till exempel är det så att pudel och golden retriver visar större ångestproblem än andra raser. Det finns ett värde i att titta på helheten, säger Linda Atmer.