seriesimage

UR Samtiden - adhd och autism

Adhd och autism är neuropsykiatriska funktionshinder som kan leda till stora problem under uppväxten. Men med en korrekt och tidig diagnos kan mobbning, skolsvårigheter och psykiska problem undvikas. Idag är det betydligt fler pojkar än flickor som får sin diagnos i tid. Vi får höra om en pojke som fick sin adhd-diagnos i lågstadiet och en flicka som inte fick sin autismspektrumdiagnos förrän i 18-årsåldern.