seriesimage

UR Samtiden - Vuxna som mobbar vuxna

Utstötning, kränkande behandlingar och mobbning på arbetsplatsen drabbar många svenskar. Den anställda kan drabbas av posttraumatisk stress och lida i åratal efter att anställningen upphört. Vid detta seminarium om vuxenmobbning får vi höra berättelser och beskrivningar av hur svårt det är att få hjälp och hävda sin rätt. Med bland andra journalisten Maciej Zaremba, överläkaren i psykiatri Per Borgå och Kerstin Roslind som ger en personlig berättelse. Inspelat 25 januari 2011 på Kalmar teater, arrangerat av Galleri Monica Strandberg.