Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Depressioner

Depression är vanligare än vi vill tro, det är i västvärlden den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Depressionerna ökar dessutom, även bland yngre människor. Ungefär en fjärdedel av alla män och hälften av alla kvinnor blir någon gång i livet deprimerade. Forskarna vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet berättar om psykiatriska sjukdomsmönster, nya diagnostikmetoder, om samvetsstress hos vårdpersonal och om att förebygga självmord. Det är fjortonde upplagan av Forskningens dag vid Umeå universitet. Moderator: Sverker Olofsson.

Programbild
Programmet är ej tillgängligt på urplay.se

Psykisk ohälsa bland samer

Samiska män upplever mer ångest och depression än den genomsnittlige svensken. Det här är ett symtom på en belastad situation, menar Lars Jacobsson, professor i psykiatri vid Umeå universitet. Att vara ung renskötare innebär många omöjliga drömmar och villkor, det är både frihet och ofrihet. Han har varit med i ett forskningsprojekt där flera hundra samer intervjuats. Det började med att vi blev kontaktade av en av samebyarna i Västebotten som hade upplevt fyra självmord bland sina unga renskötande män.

Om programmet

Ämnesord:

Psykiatri, Psykisk hälsa, Renskötare, Samer

Produktionsår:

2011

Talat språk:

Svenska