Till huvudinnehåll
seriesimage

Jakten på det demokratiska klassrummet

I den nya läroplanen står att: "Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet." Men hur skall detta genomföras i praktiken? Finns det verkligen demokratiska klassrum, och hur kan elever få större inflytande utan att det slutar i kaos? Vi ger oss ut i världen på jakt efter konkreta exempel och besöker klassrum i Sverige, Danmark, USA och på Nya Zeeland. Vi tittar på hur olika skolor och lärare har organiserat sina klassrum med fokus på elevens kunskapande och medinflytande. Serien lyfter fram lärarens strategier i klassrummet och hur dessa bidrar till att skapa ett demokratiskt klassrum där reell kunskapsutveckling äger rum.

Programbild

Bucklands Beach Intermediate School

Hur utbildar man bäst framtidens demokratiska och välutbildade medborgare? På Bucklands Beach Intermediate School i utkanten av Auckland, Nya Zeeland, införde rektorn Ian Fox i slutet av 1990-talet utbildningsmodellen "Learning to learn". I modellen sätter eleverna egna mål för sitt lärande. Genom medvetenhet om sin egen kunskapsutveckling ska eleverna se mål och mening med skolan och få ökad studiemotivation. Men för detta krävs att lärarna klarar av att släppa delar av den makt de traditionellt har haft i klassrummet. Vi följer läraren Grace Sharrem och hennes klass under några vårveckor på skolan. Några svenska lärare och skolledare på besök i skolan medverkar också med sina reflexioner kring verksamheten.