Säga förlåt på riktigt
1-5 år
Säga nej
1-5 år
Inte avbryta
1-5 år
Hålla vad man lovar
1-5 år
Säga ifrån
1-5 år
Vara utanför
1-5 år
Skylla på andra
1-5 år
Inspiration för pedagoger