seriesimage

UR Samtiden - Välfärd och hälsa

Vetenskapsrådets tvärvetenskapliga seminarium Välfärd och hälsa handlar om sambanden mellan de båda begreppen. Fokus ligger på de socioekonomiska omständigheternas betydelse såsom utbildning, inkomst och var man bor. Vi hör forskare från så pass skilda discipliner som historia, nationalekonomi, medicinsk epidemiologi, sociologi och samhälle och hälsa diskutera. Seminarierna bygger dels på ett föredrag och dels på ett samtal med publiken kring ämnet. Välfärd och hälsa är ett av fyra årliga seminarier arrangerade av Vetenskapsrådet. Inspelat i december 2011. Moderator: Arne Jarrick, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet.