Puls
Tempo
Starkt och svagt
Dur och moll
Eko
Högt och lågt
Takt
Rumsklang
Bygga egna instrument
Skalan