Vad är substantiv?
10-12 år
Vad är adjektiv?
10-12 år
Vad är verb?
10-12 år
Vad är verb i futurum?
10-12 år
Vad är adverb?
10-12 år
Vad är verb i preteritum?
10-12 år
Vad är pronomen?
10-12 år
Vad är prepositioner?
10-12 år
Ordklasskalas
10-12 år