seriesimage

UR Samtiden - Nobelsymposium - Tillväxt och utveckling

Institutionen för internationell ekonomi vid Stockholms universitet firar 50-årsjubileum 2012. De har bjudit in världsledande ekonomer för att prata om forskning kring fattigdomsproblematiken. Vad är det som säger att vissa länder har stor tillväxt och utvecklas snabbt medan andra stagnerar? Nobelsymposierna anordnas av ekonomipriskommittén för att orientera sig om forskningsområden som kan vara aktuella för framtida ekonomipris. Arrangör: IIES Stockholms universitet och Nobelstiftelsen. Inspelat den 3-5 september 2012.