Marja Labba, lärare i nordsamiska
Klara Borg, särgymnasielärare