seriesimage

UR Samtiden - Förmodern kärlekslitteratur

Hur har den höviska litteraturen från 1100-talet kommit att påverka den västerländska synen på kärlek? Och vad händer när en kvinnlig poet tar till orda under den mansdominerade renässansen? Carin Franzén och Johanna Vernqvist, professor respektive forskare i språk och kultur vid Linköpings universitet, tar oss med på en vandring genom kärlekspoesins historia. Arrangör: Linköpings universitet. Inspelat i september 2012.