seriesimage

Bildningsbyrån - feminist och troende

Går det att vara feminist och samtidigt ha en tro? Vi möter kvinnor inom kristendom, judendom och islam som berättar om sin feministiska kamp inom uråldriga patriarkala strukturer. De tillhör en växande rörelse som opponerar sig mot traditioner och manlig dominans. Men feminismen har många ansikten. Programmen sänds inom ramen för Tendens i P1.