Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Fakta om cannabis

Efter alkohol och tobak är cannabis den mest använda drogen idag, och användningen bland unga människor har de senaste åren ökat kraftigt. Internationella och vetenskapliga rapporter visar också att cannabis är ett ökat folkhälsoproblem. Forskare redogör här för hälsoriskerna, på lång och kort sikt, med cannabisrökning. Originaltitel: Nationella konferensen om cannabis. Inspelat i februari 2013. Arrangör: Nationella cannabisnätverket.

Programbild

Skador av hasch och marijuana

Jan Ramström, överläkare och författare, ger en aktuell forskningsöversikt över de direkta och indirekta skador som cannabisrökning kan leda till. Propaganda om hasch och marijuana sprids över internet och intressegrupper trycker på för legalisering av droger. I det här bruset är det svårt att nå fram med alternativ forskningsinformationen om drogens skadeverkningar, menar Ramström. Inspelat i februari 2013. Arrangör: Nationella cannabisnätverket.

Liknande program