seriesimage

UR Samtiden - Fakta om cannabis

Efter alkohol och tobak är cannabis den mest använda drogen idag, och användningen bland unga människor har de senaste åren ökat kraftigt. Internationella och vetenskapliga rapporter visar också att cannabis är ett ökat folkhälsoproblem. Forskare redogör här för hälsoriskerna, på lång och kort sikt, med cannabisrökning. Originaltitel: Nationella konferensen om cannabis. Inspelat i februari 2013. Arrangör: Nationella cannabisnätverket.