seriesimage

UR Samtiden - Muslimsk identitet och media

Hur påverkas den europeiska muslimska identiteten av media? Vilken roll har framväxten av internet spelat i den mediabild som formats? Det här är exempel på två centrala frågor som belyses i ett seminarium som gästas av flera världskända talare som refererar till sina egna erfarenheter och sin forskning på området. Originaltitel: The role of the media in the creation of Muslim identities in Europe and the USA. Inspelat i mars 2013. Arrangör: British Council och Södertörns högskola.