seriesimage

Skapelsemyter

Hur skapades världen? Hur skapades människan? Finns det någon mening med att det finns liv på jorden? Det är frågor som människan har ställt sig i alla tider. I nio radiopjäser får vi veta hur det gick till när världen och människorna skapades enligt mayaindianerna, Gilgamesheposet, ashantifolket, nordisk, grekisk och inuitisk mytologi samt de nordamerikanska ursprungsbefolkningarna Ho-chunk och irokeserna. I sista programmet möter vi tre personer som representerar judendomen, kristendomen och islam som berättar om skapelsen. Manus och regi: Lena Gramstrup Olofgörs och Tove Jonstoij.