seriesimage

UR Samtiden - Språkrådsdagen 2013

Språkrådet är Sveriges officiella språkvårdsorgan. Här samlar de sina experter som berättar om hur man kan bli bättre på att informera och bearbeta texter så att de blir mer tillgängliga för allmänheten. Dessutom går de igenom vad olika myndigheter kan göra för att deras information ska nå människor som inte kan svenska så bra. Inspelat 2 maj 2013 på Finlandsinstitutet. Arrangör: Språkrådet.