seriesimage

UR Samtiden - Beroendets mekanismer

Några av Sveriges främsta forskare och experter presenterar de senaste rönen om beroendets mekanismer kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Främst belyses de ungas relation till droger och deltagarna diskuterar också strategier för framtiden. Inspelat 8 maj 2013. Arrangör: ANDT-rådet, U-FOLD, Uppsala universitet.