seriesimage

UR Samtiden - Döv Expo 2013

En konferens om tillgänglighet och delaktighet för döva i vårt samhälle. Här ges nya perspektiv som inte handlar om de mer traditionellt medicinska aspekterna. Döva är en grupp med en fantastisk mångfald, menar flera av föreläsarna som talar om begreppet döv etnicitet. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Döviana.