seriesimage

UR Samtiden - Att förebygga brott

Föreläsningar från The Stockholm Criminology Symposium, en av världens tre stora internationella kriminologikonferenser, som arrangeras årligen av Brottsförebyggande rådet (Brå). Här samlas över 600 forskare, praktiker och beslutsfattare från hela världen för att ta del av det senaste inom internationell kriminologisk forskning. 2013 års övergripande tema är betydelsen av och nyttan med tidiga insatser för att förhindra framtida kriminalitet. Inspelat 10-11 juni 2013 på Norra Latin i Stockholm.