seriesimage

UR Samtiden - Ung med funktionsnedsättning

Hur är det att vara ung med funktionsnedsättning? Oscar Svensson, utredare på ungdomsstyrelsen, presenterar resultaten från utredningen Fokus 12. Rapporten bygger på intervjuer och på två stora statistiska undersökningar. Gruppens levnadsvillkor har analyserats utifrån områdena utbildning, arbetsmarknad inflytande, hälsa samt kultur. Inspelat 20 september 2013. Arrangör: Ungdomsstyrelsen.