seriesimage

Bildningsbyrån - ekonomi

Vi följer nationalekonomins idéutveckling från slutet av 1700-talet till idag. Vi porträtterar fem ekonomiska tänkare som haft stort inflytande på hur vi ser på ekonomisk politik idag. Vi träffar också nutida ekonomer och ekonomhistoriker som inspirerats av sina historiska företrädare. Då nationalekonomi bygger på underliggande antaganden och värderingar kan teoribildningar alltid diskuteras och ifrågasättas. Vi vrider och vänder på dessa perspektiv och försöker också placera de historiska ekonomerna i dagens debatt. Vad betyder Adam Smiths teori om egennyttan för en feminist? Och hur hade Milton Friedman velat lösa eurokrisen?