seriesimage

UR Samtiden - Institutionsvård och omsorg

Två föreläsningar från Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet med rubriken "Från tvång och utanförskap till frihet och delaktighe"t. Om kontinuitet och förändring i institutionsliv och synen på familj och barndom samt livslopp och åldrande bland äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inspelat i september 2013. Arrangör: Linköpings universitet.