seriesimage

UR Samtiden - Flerspråkighet

Maaike Hajer är professor vid lärarutbildningen i Utrecht, Holland. Hon är också gästprofessor vid Malmö högskola. Hon forskar inom språkinriktad ämnesundervisning och menar att alla i skolan måste jobba med språket för flerspråkiga. Inspelat i december 2013. Arrangör: Skolporten.