Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Flerspråkighet

Maaike Hajer är professor vid lärarutbildningen i Utrecht, Holland. Hon är också gästprofessor vid Malmö högskola. Hon forskar inom språkinriktad ämnesundervisning och menar att alla i skolan måste jobba med språket för flerspråkiga. Inspelat i december 2013. Arrangör: Skolporten.

Programbild

Flerspråkighet i alla ämnen i skolan

Alla i skolan måste jobba med flerspråkighet och inte bara svensklärarna. Det ska ingå i alla skolans ämnen och skolans ledning ska se till att alla lärare utvecklar flerspråkiga i skolan. Det säger Maaike Hajer som är professor vid lärarutbildningen i Utrecht och gästprofessor vid Malmö högskola. Inspelat i december 2013. Arrangör: Skolporten.