seriesimage

Bildningsbyrån EU

Sändningsår 2014. Hur och varför har EU utvecklats på det sätt det gjort? Och hur ser det idag ut med energipolitiken, den gemensamma valutan och den fria rörligheten? Genom personliga historier och livsöden blandat med samtal med experter ska serien inspirera till diskussion, klargöra komplexa sammanhang och ge kunskap om hur EU:s fortsatta utveckling går att påverka.