seriesimage

UR Samtiden - När rättigheter krockar

En konferens på temat "Att störa homogenitet". Exempel på frågor som diskuteras är: Hur skapas allas lika rätt? Hur gör vi för att vara konsekventa och inte kompromissa bort någons rätt på bekostnad av någon annans? Moderator: Anna Furumark. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Örebro läns museum.