seriesimage

UR Samtiden - Mediedagarna 2014

Föreläsningar från Mediedagarna i Göteborg (Meg). Inspelat på Svenska Mässan den 6-7 mars 2014. Arrangör: Meg.