Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Kan man prata om självmord?

Varje år tar 1500 personer sina liv i Sverige. 90 procent är drabbade av någon form av psykisk sjukdom. Det vanligaste är depression som idag är relativt enkelt att bota. Synen på självmord omges av fördomar, rädslor och okunskap. Föreningen Suicide Zero arbetar för att minska antalet självmord och öka kunskapen. Inspelat 11 februari 2014. Arrangör: Suicide Zero.

Programbild

Fakta och upplevelser av självmord

Varje år tar 1500 människor livet av sig i Sverige. Ludmilla Rosengren började blogga tre veckor efter att dottern Linnéa hade tagit sitt liv. Den okunskap hon mötte gjorde att hon fortsatte skriva. Vilka myter och fördomar finns kring självmord? Hur kan man förebygga att det sker? Inspelat 11 februari 2014. Arrangör: Suicide Zero