seriesimage

UR Samtiden - Institutionsvård i fokus

Föreläsningar om hur hälsa och miljön omkring oss påverkar den psykiska hälsan. Varför blir vissa kriminella och andra inte? Familjen spelar roll, men det är också skola och omgivning som påverkar. Många ungdomar som tar droger kan få hjälp tidigare och här spelar skolan en stor roll. Föreläsarna går igenom alternativ och jämför över tiden. Inspelat 27 mars 2014. Arrangör: Statens institutionsstyrelse.