seriesimage

Funkisfamiljer

Att leva med en funktionsnedsättning kan innebära att hela livet präglas av den och att varje dag blir en utmaning. Men det är inte alltid så, det kan också vara så att den knappt märks. Här delar tio familjer med minst en familjemedlem som har funktionsnedsättning med sig av sina erfarenheter.