seriesimage

UR Samtiden - Människan och rymden

Rymden fascinerar oss. Människan har i urminnes tider blickat ut från sin egen planet och upp mot universum. Vad är det därute som fascinerar oss, och varför? Enormt mycket tid och pengar har använts för att utforska planeter och andra saker i rymden, långt bort från vanliga människors liv och allmängiltiga problem. Ser vi resultat av den forskningen i vardagen, och i så fall hur? Och vilka implikationer kan den få på vårt framtida liv? Vetenskapsrådets seminarium presenterar olika aspekter av svensk rymdforskning. Inspelat 5 december 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.