seriesimage

UR Samtiden - Suicidpreventiva dagen 2014

Föreläsningar från Suicidpreventiva dagen 2014 om självmord och självmordsförebyggande arbete för unga. Inspelat den 10 september 2014 på ABF-huset i Stockholm. Arrangörer: Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.