seriesimage

UR Samtiden - Att leva i miljonprogrammet

Fisksätra är Nordens mest tätbebyggda samhälle. Hur påverkar ökad migration samhället? Vad innebär det för barns lärande i skolan och för dem som ska lära ut? Varför ökar fattigdomen bland barnfamiljerna? Under en hel dag diskuteras frågor om skolval, stadsutveckling och hur det är att leva i miljonprogramsområdet Fisksätra. Inspelat i Fisksätra kyrka den 6 oktober 2014. Arrangör: Fisksätra museum.