Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Att leva i miljonprogrammet

Fisksätra är Nordens mest tätbebyggda samhälle. Hur påverkar ökad migration samhället? Vad innebär det för barns lärande i skolan och för dem som ska lära ut? Varför ökar fattigdomen bland barnfamiljerna? Under en hel dag diskuteras frågor om skolval, stadsutveckling och hur det är att leva i miljonprogramsområdet Fisksätra. Inspelat i Fisksätra kyrka den 6 oktober 2014. Arrangör: Fisksätra museum.

Programbild

Fattigdomens konsekvenser

Fattigdomen i miljonprogramsområdena ökar, framförallt bland unga och utrikesfödda. De främsta orsakerna är att dessa grupper står utanför arbetsmarknaden och försäkringssystemen. Vilka är konsekvenserna och hur påverkar det individen över livet? Hans Swärd, professor i socialt arbete på Lunds universitet, berättar om forskningsresultaten. Inspelat i Fisksätra kyrka den 6 oktober 2014. Arrangör: Fisksätra museum.