seriesimage

UR Samtiden - Örebro fredskonferens 2014

Diskussioner och föreläsningar från Örebro fredskonferens 2014 som hölls på FN-dagen. Visionen är att arbeta efter devisen "Fred - vårt gemensamma ansvar". Det handlar om arbete både på global nivå och på lokal nivå för att bygga en långsiktig fred. Inspelat den 24 oktober 2014 i Filadelfiakyrkan i Örebro. Arrangörer: Örebro kommun, Örebro läns landsting, Örebro universitet, Rotary Engelbrekt Örebro samt Yennenga Progress.